Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 72% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 72% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

72% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD.

Μενού

Τι είναι η "Εντολή Εγγυημένης Διακοπής"

Κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων συνθηκών στην αγορά (για παράδειγμα, σε μια ασταθή αγορά) η Εντολή Διακοπής με Ζημία μπορεί να μην εκτελεστεί στην ακριβής τιμή που προτιμάτε. Το χαρακτηριστικό αυτό θα αναγκάσει τη θέση να κλείσει κοντά στην τιμή που έχετε επιλέξει ακόμα και αν η τιμή αγοράς την ξεπερνάει. Μόλις φτάσει το επίπεδο που έχετε δηλώσει, η θέση θα κλείσει αυτόματα. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο για όλα τα μέσα, και χρεώνεται τέλος μέσω ευρύτερου σπρεντ.

Χαρακτηριστικά Εντολής Εγγυημένης Διακοπής:

  • Μπορεί να τεθεί μόνο σε καινούρια θέση και δεν μπορεί να προστεθεί σε ήδη υπάρχουσα θέση.
  • Μπορεί να ενεργοποιηθεί/αλλάξει μόνο κατά τη διάρκεια των ωρών συναλλαγών του μέσου.
  • Εφόσον τεθεί μια Εντολή Εγγυημένης Διακοπής, δεν μπορεί να ανακληθεί, ωστόσο μπορεί να αλλαχθεί το επίπεδο.
  • Το ευρύτερο σπρεντ που χρεώνεται όταν τίθεται μια Εντολή Εγγυημένης Διακοπής δεν επιστρέφεται με την ενεργοποίηση, και εμφανίζεται πριν θέσετε αυτού του είδους Εντολής.
  • Η Εντολή Εγγυημένης Διακοπής πρέπει να καθοριστεί σε συγκεκριμένα διαστήματα (ελάχιστη και μέγιστη τιμή) από την παρούσα τιμή του μέσου όπως φαίνεται στην πλατφόρμα συναλλαγών.

Για να μάθετε πως λειτουργεί η Εγγυημένη Διακοπή, παρακαλούμε διαβάστε το παρακάτω παράδειγμα:

Οι τιμές Αγοράς/Πώλησης της Alphabet είναι $500/$498.
Αγοράζετε 10 μετοχές CFD της Alphabet. Ας πούμε ότι το ευρύτερο σπρεντ της Εντολής Εγγυημένης Διακοπής είναι $10.
Θέτετε μια Εγγυημένη Διακοπή στην τιμή πώλησης στα $450.
Η τιμή Πώλησης της Alphabet πέφτει στα $400 → Η θέση θα κλείσει στα $450 και όχι στα $400.
Κ&Ζ με Εγγυημένη Διακοπή: ($450 - $500)*10 - $10 = ζημία των $510.
Κ&Ζ χωρίς Εγγυημένη Διακοπή: ($400 - $500)*10 = ζημία των $1.000.

Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 72% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.