Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 72% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 72% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

72% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD.

Μενού

Προστασία Κεφαλαίων Πελατών

Όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό με εμάς, θα διατηρήσουμε τα χρήματά σας, σύμφωνα με τους χρηματοπιστωτικούς όρους πελάτη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Βάσει αυτών των όρων, εμείς αταθέτουμε τα κεφάλαια του κάθε πελάτη σε ξεχωριστά διαχωρισμένο τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

Προστασία Χρημάτων Πελατών
Όλα τα κεφάλαια του πελάτη διατηρούνται σε χωριστό τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με τους χρηματοπιστωτικούς όρους πελάτη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Για την αντιστάθμιση κινδύνου η Plus500CY Ltd χρησιμοποιεί αποκλειστικά ίδια κεφάλαια
Η Plus500CY Ltd δεν μεταβιβάζει κεφάλαια ιδιωτών πελατών σε αντισυμβαλλόμενους αντιστάθμισης κινδύνου
Η Plus500CY Ltd δεν εισάγει κερδοσκοπικές θέσεις στην αγορά
Η Plus500CY Ltd δεν είναι εκτεθειμένη σε εταιρικά χρέη ή κρατικά ομόλογα
Η Plus500CY Ltd εποπτεύεται από την CySEC
Η Plus500CY Ltd δεν επενδύει τα κεφάλαια των ιδιωτών πελατών

Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Η Plus500 συμμετέχει στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ το οποίο ρυθμίζεται από τη Κυπριακή Δημοκρατία. Η Plus500 σας παρέχει την ασφάλεια, τους πόρους, την παγκόσμια κάλυψη και τις υπηρεσίες ενός πολυεθνικού οργανισμού με περισσότερους από 1.000.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο οι οποίοι διεξάγουν εκατομμύρια συναλλαγές κάθε μήνα. Επιπλέον, η Plus500 είναι μια εταρεία χωρίς χρέη, διαθέτει σημαντική ρευστότητα και σημαντικό πλεόνασμα στην κεφαλαιακή επάρκεια, μεγαλύτερο των εποπτικών απαιτήσεων. Διαβάστε περισσότερα:  Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Η Γη και κλειδαριά με συνδυασμό που αντιπροσωπεύουν την ασφάλεια χρημάτων των πελατών

Γιατί το Plus500;

Κατανοητή Πλατφόρμα

Ανταγωνιστικά Περιθώρια

Εξουσιοδοτημένο και Ρυθμιζόμενο

24/7 Διαδικτυακή Υποστήριξη

Χρειάζεστε βοήθεια;
24/7 Υποστήριξη