Καταστάσεις Αναλήψεων

Το χρονικό περιθώριο για την επεξεργασία ενός αιτήματος ανάληψης είναι συνήθως σε μία εργάσιμη ημέρα, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το αίτημα ανάληψης θα περάσει από διάφορα στάδια. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση της ανάληψής σας κάτω από τη “Διαχείριση Κεφαλαίων” → “Χρηματικό Ιστορικό”:

Ζητήθηκε – Αυτό είναι το αρχικό στάδιο που σημαίνει πως έχετε κάνει αίτηση για ανάληψη κεφαλαίων από το λογαριασμό συναλλαγών σας, αλλά η πληρωμή δεν έχει επεξεργαστεί ακόμα. Εάν θέλετε, είναι δυνατό να ακυρώσετε το αίτημα ανάληψης σε αυτό το στάδιο αποκτώντας πρόσβαση στη “Διαχείριση Κεφαλαίων” → ”Χρηματικό Ιστορικό” και κάνοντας κλικ στην "Ακύρωση Ανάληψης”.
Εγκρίθηκε (σε εξέλιξη) – Το στάδιο αυτό σημαίνει πως η ανάληψή σας εξουσιοδοτήθηκε από το Plus500, αλλά τα κεφάλαια δεν έχουν σταλεί ακόμα στο σχετικό εξωτερικό τμήμα επεξεργασίας πληρωμών.
Εγκρίθηκε Στάλθηκε – Αυτό το στάδιο σημαίνει πως τα κεφάλαιά σας έχουν σταλεί στο σχετικό εξωτερικό τμήμα επεξεργασίας πληρωμών.
Εγκρίθηκε Τακτοποιήθηκε – Το τελικό στάδιο σημαίνει πως η διαδικασία ανάληψης ολοκληρώθηκε, ωστόσο τα κεφάλαια μπορεί να υπόκεινται ακόμα σε καθυστερήσεις εκκαθάρισης από το τμήμα επεξεργασίας πληρωμής.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου επεξεργασίας και μέχρι το αίτημα ανάληψης να βρεθεί στην κατάσταση «Εγκρίθηκε (σε εξέλιξη)», μπορείτε να ακυρώσετε το αίτημα ανάληψης. Μέχρι το αίτημα ανάληψης να βρεθεί στο στάδιο «Εγκρίθηκε Τακτοποιήθηκε», μπορεί να ακυρωθεί από το Plus500 και να χρησιμοποιηθεί για να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις σας από οποιεσδήποτε συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 76,4% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.