Kas ir Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs?

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (TIN) ir personīgs numurs, kas tiek izmantots nodokļu maksāšanai valstī, kurā Jūs maksājat nodokļus (t.i. valstī, kurā Jūs deklarējat nodokļus).

TIN izmantotais termins dažādās valstīs var būt atšķirīgs, piemēram: Identifikācijas numurs, Nacionālās apdrošināšanas numurs, Sociālās apdrošināšanas numurs utt. Atbilstoši tam Jūs tiksiet lūgts iesniegt savu TIN informāciju.

Kādēļ mums ir vajadzīgs Jūsu Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs?

Vienotā deklarēšanas standarta (CRS), kas tika izstrādāts pēc G20 pieprasījuma un ko 2014. gada 15. jūlijā apstiprināja EDSO Pastāvīgā padome, uzliek par pienākumu jurisdikcijām iegūt informāciju no attiecīgajām finanšu iestādēm un katru gadu veikt šīs informācijas apmaiņu ar pārējām jurisdikcijām

Neguvāt atbildi uz savu jautājumu? Sazināties ar mums!
E-pasts

CFD ir sarežģīti instrumenti, un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. 80,5% no šā produktu sniedzēja privāto ieguldītāju kontiem zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. Jums būtu jāapsver tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku.