Kādus riskus sevī ietver CFD tirdzniecība?

CFD tirdzniecība sevī ietver vairāku veidu riskus. Šie riski var novest pie Jums nevēlamiem finanšu rezultātiem. Jūsu pienākums ir pārraudzīt ar tirdzniecību saistītos riskus.
Jums nevajadzētu izmantot mūsu pakalpojumus, pirms neesat pilnībā izpratis mūsu finanšu produktus, kā arī ar tiem saistītās priekšrocības un riskus. Ar CFD tirdzniecības platformas izmantošanu saistītie riski var būt sekojoši:

  • Tirgus nestabilitāte
    Tirgu ietekmē daudzi faktori, kas var novest pie krasām cenu svārstībām. Tirgus nestabilitātes dēļ mūsu platformā nav pieejama neviena CFD darījuma, kas būtu uzskatāms par “bezriska” darījumu. Ņemot vērā iespējamo tirgus nestabilitāti, Jūsu pienākums ir vienmēr cieši pārraudzīt Jūsu atvērtos darījumus. Piemēram: ārvalstu valūtā denominētu investīciju vērtību iespaidos gan izmaiņas valūtas kursā, gan tirgus svārstības.
  • Kontrahenta risks
    Ņemot vērā, ka Jūs ar mums sadarbojaties kā katra darījuma kontrahents, mēs Jums radām zināmu risku saistībā ar katru no šiem darījumiem. Jebkurā gadījumā Jūs esat atkarīgs no mūsu spējas izpildīt savus pienākumus pret Jums atbilstoši katra darījuma nosacījumiem. Šāda veida risks reizēm tiek dēvēts par kontrahenta risku.
  • Kredītpleca risks
    CFD tirdzniecība tiek balstīta uz augstas pakāpes kredītplecu. Jūs variet ieguldīt relatīvi nelielu sākotnējo maržu, kas Jums ļauj izmantot pamatā esošo aktīvu ievērojami lielākā apmērā. Kredītpleca izmantošana palielina Jūsu darījuma apmēru, līdz ar to tiek palielināta Jūsu iespējamā peļņa vai zaudējumi. Jūsu pienākums ir cieši pārraudzīt visas Jūsu atvērtās pozīcijas.

Sīkākai informācijai par riskiem, kas saistīti ar CFD tirdzniecību, lūdzu, iepazīstieties ar dokumentu ‘Paziņojums par risku’, kas pieejams Plus500 mājaslapā.

Neguvāt atbildi uz savu jautājumu? Sazināties ar mums!
E-pasts

CFD ir sarežģīti instrumenti, un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. 80,5% no šā produktu sniedzēja privāto ieguldītāju kontiem zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. Jums būtu jāapsver tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku.