Pedagang-Pedagang Profesional

Plus500 menawarkan kepada Pelanggan Profesional, kebanyakan perlindungan yang ditawarkan kepada Pelanggan Runcit tanpa sebarang kos tambahan.

Sila ambil Maklum: Leveraj menggandakan kerugian dan keuntungan pelabur; Leveraj yang tinggi menggandakan kos pelaburan yang berkaitan dengan sebaran dan caj pembiayaan; Volum perdagangan yang lebih tinggi akan menyebabkan kenaikan kos perdagangan.

Adakah anda layak untuk memohon Akaun Profesional?

Adakah anda layak untuk memohon Akaun Profesional?
Adakah anda pernah membuka, secara purata, 10 dagangan dengan saiz yang beerti bagi setiap suku tahun dalam tahun yang lepas, dalam suatu pasaran yang berkaitan?
Soalan 1 daripada 3
Adakah anda layak untuk memohon Akaun Profesional?
Adakah portfolio instrumen kewangan anda melebihi €500,000?
Portfolio instrumen kewangan termasuk:
 • Wang Tunai
 • Saham
 • Derivatif*
 • Akaun-akaun Perdagangan
 • Instrument-instrumen hutang
Tidak meliputi:
 • Portfolio-portfolio hartanah
 • Pemilikan komoditi secara langsung
 • Aset-aset tidak boleh didagangkan
*Hanya deposit tunai yang dilakukan bagi mendana/keuntungan terealisasi daripada pelaburan dalam derivatif.
Soalan 2 daripada 3
Adakah anda layak untuk memohon Akaun Profesional?
Adakah anda pernah bekerja di dalam sektor kewangan, dalam suatu peranan yang berkaitan, untuk sekurang-kurangnya setahun?
Soalan 3 daripada 3
Adakah anda layak untuk memohon Akaun Profesional?
Anda mungkin layak memohon untuk akaun profesional!
Adakah anda telah memiliki satu akaun Plus500?
Jadual leveraj (leveraj maksimum)
Kriteria Lain
Jadual leveraj (leveraj maksimum)
Kategori Instrumen Akaun Profesional
Forex 1:300
Indeks 1:300
Komoditi 1:150
Saham 1:20
Pilihan 1:5
ETF 1:100
Kripto 1:20
Kriteria Lain
Kriteria Akaun Profesional
Perlindungan Wang Pelanggan
Perlindungan baki negatif
Perlaksanaan terbaik bagi pesanan-pesanan
Maklumat yang jelas dan telus
Perkhidmatan Ombudsman Kewangan
Hak-hak ICF -

Contoh ilustrasi:

Apabila Menjual €15K EUR/USD CFD pada kadar Jual 1.1750:

 • Pelanggan-pelanggan profesional dengan paras leveraj 1:300 akan memerlukan margin permulaan sebanyak €58.75.

Siapa yang layak untuk memohon Akaun Profesional?

Pelanggan yang memenuhi sekurang-kurangnya 2 daripada kriteria berikut.

 • Aktiviti perdagangan yang mencukupi dalam 12 bulan yang lepas

  Anda telah melakukan secara purata, sekurang-kurangnya 10 transaksi setiap suku, dengan saiz yang besar, sepanjang empat suku yang lepas, dalam pasaran yang berkaitan1 (dengan Plus500 dan/atau pembekal yang lain).

 • Portfolio instrumen kewangan melebihi €500,000 (termasuk simpanan tunai dan instrumen kewangan)

  Anda tidak akan diminta membuat deposit sebanyak amaun ini.
  Saiz portfolio2 instrumen kewangan anda melebihi €500,000.

 • Pengalaman yang berkaitan di dalam sektor perkhidmatan kewangan

  Anda sedang/pernah bekerja di dalam sektor kewangan selama sekurang-kurangnya satu tahun, memegang suatu jawatan profesional yang memerlukan pengetahuan dalam transaksi atau perkhidmatan yang berkaitan.

1 Pasaran Yang Berkaitan - Derivatif OTC, seperti CFD berleveraj, Forex, Pertaruhan Sebaran.
2 Portfolio instrumen kewangan termasuk saham, derivatif (hanya deposit tunai yang terdiri daripada dana/keuntungan dari pelaburan dalam derivatif), instrumen hutang dan deposit tunai. Ini tidak meliputi portfolio hartanah, pemilikan komoditi secara terus atau nilai nosional instrumen berleveraj.

Sokongan 24/7
Perlukan Bantuan?
Sokongan 24/7