L-istatus differenti tal-ġbid

Il-qafas taż-żmien għall-ipproċessar ta' talba għall-ġbid normalment huwa fi żmien jum wieħed tan-negozju, u matul dan iż-żmien, it-talba tal-ġbid tgħaddi minn għadd ta' stadji. Inti tista' ssegwi l-istatus tal-ġbid tiegħek taħt “Ġestjoni tal-Fondi” → “Kronoloġija Monetarja”:

Mitlub – Dan huwa l-istadju tal-bidu u jfisser li inti tlabt biex tiġbed il-fondi mill-kont tan-negozju tiegħek, imma l-ħlas għad irid jiġi pproċessat. Jekk tkun trid, huwa possibbli li inti tikkanċella t-talba tal-ġbid tiegħek f'dan l-istadju billi taċċessa “Ġestjoni tal-Fondi” → ”Kronoloġija Monetarja” u tikklikkja fuq “Ikkanċella l-Ġbid”.
Approvat (Qed jiġi pproċessat) – Dan l-istadju jfisser li l-ġbid tiegħek ġie approvat minn Plus500, imma l-fondi għadhom ma ntbagħtux lill-parti li tipproċessa l-ħlas estern rilevanti.
Approvat Mibgħut – Dan l-istadju jfisser li l-fondi ġew ittrasferiti minna lill-parti li tipproċessa l-ħlas estern rilevanti.
Approvat Saldat – Dan l-istadju finali jfisser li l-proċess tal-ġbid tlesta, madankollu, il-fondi, jistgħu possibilment għadhom soġġetti għal dewmien tal-ikklirjar mill-parti li tipproċessa l-ħlas.

Matul iż-żmien tal-ipproċessar u sakemm it-talba għal ġbid tkun fl-istatus 'Approvat (Qed jiġi pproċessat)', il-talba għal ġbid tista' tiġi kkanċellata minnek. Sakemm it-talba għal ġbid tkun fl-istatus 'Approvat Saldat' tista' tiġi kkanċellata minn Plus500 u tista' tintuża biex tissodisfa l-obbligazzjonijiet tiegħek għal kwalunkwe tranżazzjoni li tlestiet matul dak iż-żmien.

Ma sibtx tweġiba għall-mistoqsija tiegħek? Ikkuntattjana!
E-mail

Is-CFDs huma strumenti kumplessi u jġorru riskju għoli li jitilfu l-flus malajr minħabba l-ingranaġġ. 80.5% ta’ kontijiet ta’ investituri fil-livell tal-konsumatur li tilfu l-flus meta nnegozjaw fis-CFDs ma’ dan il-fornitur. Għandek tikkunsidra jekk tifhimx kif jaħdmu s-CFDs u jekk tistax taffordja li tieħu rriskju għoli li titlef flusek.