Statusy wypłat

Czas oczekiwania na przetwarzenie żądania wypłaty wynosi zazwyczaj jeden dzień roboczy. W ciągu tego czasu, zlecenie wypłaty przechodzi przez szereg etapów. Możesz śledzić status Twojej wypłaty, wybierając opcję “Zarządzanie funduszami” → “Historia wpłat”:

Zlecono – Jest to pierwszy etap i potwierdza zlecenie przez Ciebie wypłaty środków z konta handlowego, zanim wypłata nastąpi, płatność musi zostać przetworzona. Na tym etapie można anulować Zlecenie wypłaty. Przejdź do “Zarządzanie funduszami” → ”Historia funduszy” i kliknij “Anuluj wypłatę”.
Zatwierdzenie (W toku) – Na tym etapie zlecenie wypłaty zostało zatwierdzone przez Plus500, natomiast fundusze nie zostały jeszcze przesłane do odpowiedniej trzeciej instytucji przetwarzania płatności.
Zatwierdzono Wysłano – Etap ten oznacza, że fundusze zostały przekazane odpowiedniej zewnętrznej instytucji przetwarzania płatności.
Zatwierdzono Rozliczono - Ten ostatni etap oznacza, że proces wypłaty został zakończony, jednak fundusze mogą być nadal przedmiotem opóźnień wynikających z rozliczeń dokonywanych przez stronę przetwarzania płatności.

W czasie przetwarzania i dopóki polecenie wypłaty ma status "Zatwierdzenie (W toku)", polecenie wypłaty może zostać przez Ciebie anulowane. Dopóki polecenie wypłaty nie będzie miało statusu "Zatwierdzono Rozliczono", może zostać anulowane przez Plus500 i może być wykorzystane do zaspokojenia Twoich zobowiązań w związku z transakcjami zakończonymi w tym czasie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami!
E-mail

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.