Kakšne trgovalne instrumente ponujate?

Plus500 ponuja CFD-je na več kot 2000 finančnih instrumentov, kar vključuje delnice, valutne pare, kazalnike, kriptovalute, surovine,ETF-je in opcije.

Delnice - tudi znane kot vrednostni papirji - predstavljajo enote, v katerih je kapital podjetja razdeljen za potrebe investicij in lastništva. Ko trgujete s CFD-ji delnic, uživate vse ugodnosti pri koristi gibanja cene delnice, brez da bi si jo fizično lastili. Trgovalna platforma Plus500 vam omogoča trgovanje s CFD-ji svetovno najbolj prometnih delnic.

Devize - devizni trg za trgovanje z valutami. Ko rečemo CFD devizno trgovanje, s tem mislimo na menjavo ene valute v drugo po dogovorjeni ceni. Pri mednarodnem trgovanju in poslovanju običajno prihaja do menjave valute, zato ni presenetljivo, da je devizni trg največji trg na svetu. Pri Plus500 lahko trgujete s CFD-ji najpopularnejših FX (deviznih - Forex) parih na svetu.

Kazalniki - delniški indeks je v bistvu statistika, ki predstavlja vrednost skupine delnic. Delnice, ki kotirajo znotraj indeksa imajo podobne karakteristike, kot so trgovanje na isti borzi, poslovanje v enaki industriji, s podobnimi tržnimi kapitalizacijami, itd. S svetovno vodilnimi kazalniki lahko trgujete preko CFD-jev pri Plus500.

kriptovalute (Kripto) – to so digitalne valute, ki običajno uporabljajo decentralizirano omrežje nadzora (običajno verigo podatkovnih blokov oz. blockchain), za razliko od konvencionalnih valut, ki jih izdajajo in upravljajo centralne banke. Od njegove predstavitve v letu 2009 je Bitcoin, ki je prva svetovna kriptovaluta, izkusil zelo visok dvig pri sprejetju in priljubljenosti, kot tudi zelo visoko volatilnost (tj. vzponi in padci). Glavni konkurenti Bitcoin, ki se imenujejo altcoini, so Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash ABC in Ripple XRP. Cena kriptovalut se določa na podlagi določenih izmenjav le-teh, njihova vrednost pa se izraža v ameriškem dolarju. Pri Plus500 lahko trgujete s CFD-ji na nekatere svetovno najbolj popularne kriptovalute.

Surovine - so težke dobrine, ki zajemajo različne surovine, od pšenice do zlata do olja, zaradi velikega števila surovin pa se delijo na tri velike kategorije: agrikultura, fosilna goriva in plemenite kovine. S surovinami se trguje na odprti izmenjavi preko trgovcev. To pomeni, da se cene spreminjajo vsak dan. Terminske pogodbe na surovine so dogovori za nakup ali prodajo surovine na določen dan v prihodnosti po določeni ceni. Tako kot se spreminjajo cene banan v trgovinah, se tudi cene surovin tedensko ali dnevno spreminjajo. S ključnimi svetovnimi surovinami se lahko trguje preko CFD-jev pri Plus500.

ETF-ji - (Exchange Traded Funds - kotirajoči indeksni skladi) - so skladi, ki sledijo kazalnikom in surovinam, kot so indeksi NASDAQ-100, S&P 500, Dow Jones, zlato, itd. ETF prikazuje učinkovitost trgov s kazalniki in surovinami. Z ETF-ji se trguje kot z navadnimi delnicami in so podvrženi dogodkom kot npr. razcepitev delnic in izplačevanje dividend. Pri Plus500 lahko trgujete z nekaterimi svetovno najpopularnejšimi ETF-ji preko CFD-jev.

Opcije - so pogodbe, preko katerih prodajalec kupcu daje pravico (ne dolžnosti) za nakup ali prodajo določenega števila enot osnovnega sredstva po vnaprej določeni ceni (izvršna/strike cena) v določenem časovnem obdobju (z navedenim datumom veljavnosti). Kupec lahko kupi ("Call") ali proda ("Put") osnovno sredstvo. Faktorji, ki določajo ceno opcije, med drugim vključujejo razliko med trenutno ceno in strike ceno.
Pri Plus500 lahko preko CFD-jev trgujete z opcijami na kazalnike pri različnih strike cenah, ki so najbolj ustrezne osnovni postavki indeksa.

Prosimo vedite, da se lahko podatki o vzvodih in maržah, kot tudi podatki o dostopnosti instrumentov, ki so navedeni zgoraj, drugačni glede na vašo regijo.

Za popolni seznam instrumentov sledite tej povezavi.

Niste našli odgovora na vaše vprašanje? Kontaktirajte nas!
E-pošta

Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 76,4% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar.